Spring naar inhoud

Dreier

.

In 1832 heette de streek het Weggelder, want zowel bij Dreijer als Weggelas en Sasse staat “Op Weggelder” vermeld.

De oudste bewoner is Joannes Henricus Schutten van Schutten Harms Trienen, volgens het register naamsaanname van 1812 woonde hij toen op dit adres. Maar in het bevolkingsregister van 1829 en in kadaster van 1832 staat Joannes Bernardus Papenborg er vermeld.

Jan Bernd Koolmans was de jongste broer van Hermina Koolman, hij kreeg de boerderij maar hij bleef ongehuwd. Hendrikus Spekschoor en Anna Bokkers waren er knecht en dienstmeid zij kregen de boerderij.

Bron: Anton Stortelder

Nazaten vertellen het verhaal van familie Dreier op ’t Weggelder, Rector Hulshofstraat 8, F-45.

De oudst bekende bewoners van deze plek en boerderij zijn achtereenvolgens: Joannes Schutten (eind 18e eeuw), Joannes Papenborg en Jan Bernd Koolmans. Zij waren allen ongehuwd of hadden geen kinderen zodat de boerderij telkens in andere handen kwam.

Waarom de boerderij Dreier wordt genoemd is niet duidelijk; voor zover men weet heeft er nooit een houtdraaier of zoiets gewoond… meer aannemelijk is dat de boerderij op een kruispunt van wegen ligt, op de drei!

Vanaf 1872 woont Hendrikus Spekschoor van Hofman uit Zieuwent op de boerderij. Samen met Anna Bokkers, eveneens uit Zieuwent,  krijgen zij in 1874  één dochter; Johanna Spekschoor.

Hiermee begint een langer familielijn op deze boerderij. Zij trouwde op 4 mei 1898 met Johannes Wopereis van ’n Eums, ook wel Wittens genoemd. Nu kennen we deze boerderij als Neums.

.
1898 trouwboekje Jan Wopereis en Johanna Spekschoor

Werd er in de vorige generatie maar één dochter geboren, Jan en Johanna kregen drie dochters, Anna, Leida en Mina.

Dochter Leida touwde met Theo Wellink ( Lindeboomweg) en de jongste dochter Mina ging naar het klooster ( Dominicanessen) en werd maar liefst 102 jaar. Anna Wopereis trouwde met Willem ten Have ( Ooiman) en bleef op de boerderij.

Foto 1955 de zussen Leida, Anna en Mina Wopereis

Voordat dochter Mina naar het klooster ging was ze ook werkzaam op de boerderij getuige het melkdiploma dat ze in 1928 behaalde!

.

Anna Wopereis en Willem ten Have trouwden 6 mei 1924 en kregen 5 kinderen, Marie, Riekie, Jan, Fien en Joop.

.

Kort na de geboorte van de jongste, nog in de 2e wereldoorlog, werden meerdere boerderijen op het Weggelder door brand verwoest.  Op een hete augustusdag in 1943  brandden de boerderijen van Reinder en Dreier af, evenals schuren bij Weggelas en Joempa.

Het gezin kreeg tijdelijk onderdak in het varkenshuuske van Weggelas. Met de schaarse middelen die ze tot hun beschikking hadden in oorlogstijd werd de boerderij weer opgebouwd. Omdat er een tekort aan voedsel was, werden veel betalingen gedaan met zuivelproducten (vooral boter)  Er werd toen gezegd:  ‘Beij Dreier doar dref de botter van ’t dak!’

Identiteitsbewijs zoals verplicht in de oorlog

Dochter Marie werd net als haar Tante Mina  kloosterzuster (OLV Amersfoort). Riekie ging samen met Bernard Tankink (Meujen) boeren aan de Aagtemanweg. Jan werd boer op  Dreier samen met Anny van Lindeboom. Fien ging het onderwijs in en gaf lange tijd les aan de huishoudschool in Lichtenvoorde en ook Joop werd leraar, maar dan in Borne (Twente).

1957 Fien, Jam, Marie, Joop, Riekie

In 1966 werd in aanloop naar de ruilverkaveling het plan opgevat om naar een andere plek te gaan met de boerderij. De totale oppervlakte van het bedrijf was 12 ha, maar verdeeld over 17 percelen! Van het Ruurlse Brook tot achter in het Vene!

De boerderij van Kempkes Johan aan de Veenweg kwam te koop en na een flinke uitbreiding verhuisde de familie in mei 1967 naar het Vene. Toen bestond het gezin uit vader Jan, moeder Anny, hun 4 kinderen Wilma, Els, Henry en Lambert,  opa Willem, oma Anna, Fiene en Joop.

foto 1965 Anny, Els, Henry, Wilma

De boerderij aan de Rector Hulshofstraat wordt verkocht aan de familie Wopereis-Kronenborg.

In april 1976 slaat het noodlot opnieuw toe en brand de boerderij nog een keer af als gevolg van een blikseminslag. De boerderij wordt als woning herbouwd en jarenlang bewoond door familie Roemaat en later door de familie Bosman. Nu is de boerderij in eigendom van familie Wopereis-Ernst. Zij hebben de naam Dreier op de achtergevel van de boerderij  weer in ere hersteld!

foto 2022

Opgetekend in juli 2024, Henry ten Have.

De bewoningsgeschiedenis van Dreier, Rector Hulshofstraat 8.

Hoe moet ik het overzicht lezen? Deze bewoningsgeschiedenis is het resultaat van noeste en volhardende arbeid van Anton Stortelder. Om het overzicht goed te kunnen lezen is het verstandig om de inleiding van zijn boek ‘Bewoningsgeschiedenissen van boerderijen in Harreveld’ door te nemen welke u ook op deze site vindt.

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [111.54 KB]

Gepubliceerd inArchief
Oudheidkundige vereniging Harvelt 2022