Spring naar inhoud

Over ons

Op 1 januari 2015 is in Harreveld een oudheidkundige vereniging opgericht, welke de naam draagt van de voormalige havezate, te weten ‘Harvelt’. De vereniging is begaan met de geschiedenis van het dorp. Over de havezate en haar voormalige bewoners is veel bekend, maar van de geschiedenis van het dorp zelf is nog geen compleet overzicht.

Ongetwijfeld ligt er historisch materiaal over boerderijen, gebeurtenissen, (voormalige) verenigingen en inwoners, op zolders te verstoffen en in de vergetelheid te geraken. De Oudheidkundige Vereniging wil voorkomen dat dit materiaal van onschatbare waarde, verloren gaat. Door deze in een geschikte archiefruimte in dorpshuis ’t Kempken samen te brengen en te archiveren willen zij de geschiedenis van het dorp toegankelijk maken voor een ieder die hierin geïnteresseerd is.

Oudheidkundige Vereniging Harvelt is opgericht op 1 januari 2015 en heeft 40 leden. Doelstelling van de vereniging:

  • Opsporen, verzamelen en en veilig stellen van historisch materiaal betreffende Harreveld.
  • Het toegankelijk maken van dit materiaal voor een ieder die daarin geïnteresseerd is.
  • Van tijd tot tijd naar buiten treden met materiaal d.m.v. een presentatie.

Bestuur

Secretaris Miranda Krabbenborg
Penningmeester Esther Krabbenborg
Bestuurslid Jos Krabben
Bestuurslid Jan Penterman
Bestuurslid Jan Meulenbeek

Draagt u de Harreveldse historie een warm hart toe en wilt u ook lid worden van onze vereniging? Meldt u dan aan d.m.v. het inschrijfformulier.


Oudheidkundige vereniging Harvelt 2022