Spring naar inhoud

Lodiek

Een anekdote uit de familie Stoltenborg – Lodiek

We verplaatsen ons even naar het dorp Meddo in het jaar 1733, daar werd op 22 februari Wander Boeijink geboren.

In 1767 trouwde hij met Fenne Maria Stoltenborg op een boerderijtje aan de Geldereschweg dat in de volksmond ook Stoltenborg werd genoemd. Doordat hij introuwde op Stoltenborg werd hij daarna eveneens Stoltenborg genoemd. Uit hun huwelijk werden zeven kinderen geboren, waaronder als jongste Jan-Berend.

Jan Berend 34 jaar oud vloog uit en ontmoette in Harreveld de 17 jarige Aleida Weggelder. Jan-Berend trok in bij Aleida op het Wechelder. Het huis stond op de huidige Rector Hulshofstraat vlak tegen het huidige Weggelas aan. Samen kregen zij twee kinderen, Derk Hendrik en Hermanus Hendrikus.  Beiden zonen groeiden op en werden verliefd.

Derk Hendrik trouwde met Grada Schutten en Hermanus Hendrikus met Johanna Wolters, Lodiek. Hermanus Hendrikus trok in bij Lodiek, F60 aan de huidige Stroetweg 1. Derk-Hendrik bleef  op het oudershuis, het Wechelder. Beiden kregen kinderen.

Derk-Hendrik en Grada Schutten kregen  vijf kinderen en op het Lodiek werden vier kinderen geboren. Jammer genoeg ging het geluk niet gelijk op. Van de vijf kinderen van Derk Hendrik en Grada is alleen dochter Hendrika 20 jaar geworden, de overige kinderen zijn al zeer jong overleden.

Hermanus Hendrikus Stoltenborg

Hermanus Hendrikus was in het leger geweest en had ook een houthandeltje op het Lodiek. Er was alle reden voor Hermanus- Hendrikus om op het oudershuis bij te springen met de werkzaamheden op het land.  Op het Lodiek bezat men toentertijd 4 ha grond en was het inkomen matig en een bijverdienste wel wenselijk. In gesprekken tussen de broers onderling was er geen meningsverschil en een vergoeding kwam wel in orde. Broederliefde was de voornaamste drijfveer.

De vereffening van de vergoeding zou plaatsvinden op de boedelscheiding (vererving) van het Wechelder). Echter op het sterfbed werd de pastoor ontboden voor het toedienen van de laatste sacramenten van de stervenden. Deze RK kerk was hem echter voor geweest want tijdens het toedienen van het sacrament heeft Derk Hendrik de kerk rijkelijk voorzien van onroerende goederen in ruil voor eeuwige gebeden in de eucharistievieringen  van de kerk in Harreveld.  

Hermanus- Hendrikus had voor al het werk het nakijken. Een klein stukje grond van 350 m2, achter de Pieper aan de huidige Japikweg, was zijn enigste deel geworden. Dit stukje wordt tot op vandaag nog steeds ‘het dreugbrood’ genoemd. Lodiek heeft het nog jaren kunnen gebruiken.

Voor Derk-Hendrik Stoltenborg, dochter Hendrika Stoltenborg en zijn vrouw Grada is in de kerk van Harreveld elke zondag gebeden. Ongeveer 10 jaar geleden is deze misintentie plotseling gestopt.  Ik herinner me nog goed dat in de kerk tijdens de H-Mis  de intentie werd opgelezen :”In uw gebeden worden aanbevolen Frans de Both en echtgenote en beide kinderen, Derk Hendrik Stoltenborg, Hendrika Stoltenborg en Grada Schutten enz.”. Hopelijk hebben ze een mooie plaats in de hemel gekregen.

Opgetekend 10-11 2022 door Frans Stoltenborg, achterkleinzoon van Hermanus Hendrikus Stotenborg.

De bewoningsgeschiedenis van Lodiek, Stroetweg 1.

Hoe moet ik het overzicht lezen? Deze bewoningsgeschiedenis is het resultaat van noeste en volhardende arbeid van Anton Stortelder. Om het overzicht goed te kunnen lezen is het verstandig om de inleiding van zijn boek ‘Bewoningsgeschiedenissen van boerderijen in Harreveld’ door te nemen welke u ook op deze site vindt.

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [121.42 KB]

Gepubliceerd inArchief
Oudheidkundige vereniging Harvelt 2022