Rabo Clubsupport 2020

De Oudheidkundige Vereniging Harvelt bedankt iedereen die op ons gestemd heeft. Uw stem heeft gezorgd voor een fantastische bijdrage van de Rabobank. Hiermee kunnen wij ons bestedingsdoel, een digitale camera met toebehoren, realiseren.